Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Henk Hulshof fotografie en de klant.
Zodra de klant een afspraak maakt en deze vast legt bij Henk Hulshof fotografie, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals terug te vinden op deze site.

 1. Factuur en Betaling:
 • Facturen voor de foto-opdrachten dienen binnen 15 dagen overgemaakt te worden naar het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren op eventuele onjuistheden in de factuur van Henk Hulshof fotografie.

2. Fotoreportage:

 • De klant ontvangt voorafgaand aan de fotoreportage alle informatie over de kosten van de reportage en eventuele reiskosten.
 • Een niet afgemelde fotoreportage zal in rekening gebracht worden. Afmelden dient minimaal 48 uur voor de geplande fotoreportage te geschieden. Dit dient schriftelijk of per email te gebeuren.
 • Mocht er wegens slechte weersomstandigheden een sessie afgezegd of verplaatst dienen te worden, zal dit in goed overleg met Henk Hulshof fotografie in gang worden gezet.
  Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  Uiteraard zal in het geval van een bruidsreportage samen met de klant naar aan alternatieve locatie gezocht worden.
 • Mocht het voorkomen dat Henk Hulshof fotografie niet in staat is, wegens ziekte of andere redenen, aanwezig te zijn bij een fotoreportage dan zal er kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Henk Hulshof fotografie werkt met een optimaal op elkaar afgestemde camera en computermonitoren.
  Voor de beste beeldkwaliteit is het beeldscherm van de computer van Henk Hulshof Fotografie gekalibreerd. De weergave van digitale foto’s bij u thuis op uw eigen beeldscherm kunnen mogelijk enigszins afwijken van het origineel of van een afgedrukt exemplaar. Henk Hulshof Fotografie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor afwijkingen van digitale foto’s die eenmaal aangeleverd zijn of afgedrukt zullen gaan worden.
 • Henk Hulshof Fotografie levert de beelden af in de voor hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij fotobewerking wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.
  Ook zal door Henk Hulshof Fotografie nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of
  verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
 • Prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
 1. Levering fotomateriaal en auteursrecht:
 • Beeldselectie en nabewerking van alle reportages wordt door Henk Hulshof fotografie gedaan. Foto’s worden afgeleverd op de hoogste resolutie en kwaliteit in JPG.
  Bij portretseries en huwelijksreportages wordt er normaliter een klein gedeelte in zwart-wit bewerkt.
 • Henk Hulshof fotografie behoudt ten alle tijden de auteursrechten over alle uitgegeven foto’s.
 • Originele fotobestanden (RAW) blijven eigendom van Henk Hulshof Fotografie en worden niet afgestaan.
  (dit zijn ruwe bestanden zonder de ‘stijl van de fotograaf’, welke tevens gelden als eigendom van het auteursrecht van de fotograaf)
 • De geleverde foto’s mogen onder geen beding worden bewerkt of nabewerkt door de klant, zonder toestemming van Henk Hulshof Fotografie
 • Henk Hulshof fotografie heeft het recht om foto’s van klanten te gebruiken op het internet, voor eigen promotie.
  Hier zal geen vergoeding tegenover staan.
  Mocht een klant wensen dat een foto of reportage NIET gebruikt zal worden op internet (of ten behoeve van commerciële doeleinden of drukwerk), dient dit van te voren duidelijk gemaakt te worden aan Henk Hulshof fotografie (en zal daar rekening mee worden gehouden).
 • Het gebruik van de foto’s door een (particuliere) klant is beperkt tot het gebruik binnen de privé sfeer en voor persoonlijke doeleinden. Zodra de klant of derden de foto’s willen gaan gebruiken voor commerciële doeleinden, dient hier schriftelijk toestemming voor gevraagd te worden bij Henk Hulshof fotografie met een daarbij passende vergoeding.
 • Zodra de klant de foto’s uit de reportage van Henk Hulshof fotografie wil gaan gebruiken op internet dient dit in ongewijzigde vorm en met bronvermelding plaats te vinden.
 1. Klachten:
 • Zodra de klant een klacht heeft over de afgeleverde foto’s van de reportage, dient deze binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk bij Henk Hulshof fotografie binnen te zijn.
  De klacht zal binnen alle redelijkheid bekeken en beoordeeld worden en al dan niet worden opgelost.
 1. Privacy & persoonsgegevens:
 • Persoons- en of contactgegevens zullen nooit door Henk Hulshof Fotografie aan derden verstrekt of openbaar gemaakt worden.